Home > Hoeveel kost een revalidatietraject?

Hoeveel kost een revalidatietraject?

Hoeveel kost een revalidatietraject?

Onder revalideren verstaan we het herstellen na een behandeling of operatie of na een ongeval. De meeste mensen komen niet vaak in aanraking met het volgen van een revalidatietraject, het is dus logisch als u vragen hebt op het moment dat u of iemand uit uw omgeving een revalidatietraject moet volgen. Een belangrijk onderdeel van revalideren, waar veel vragen over binnenkomen, is het onderdeel kosten. Hoeveel kost een revalidatietraject, wat wordt er vergoed, is elke revalidatie hetzelfde en hoe wordt de prijs van een revalidatietraject bepaald? Om u een antwoord te bieden, hebben we de belangrijkste vragen èn antwoorden hieronder verzameld. 

Is mijn revalidatie onderdeel van het basispakket van mijn zorgverzekering?

Ja, revalidatiezorg maakt onderdeel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. Het wordt ook wel ‘medisch specialistische revalidatie’ genoemd. Let wel op dat de zorg alleen vergoed wordt door uw zorgverzekeraar als u een verwijzing hebt van een arts. Ook geldt voor de vergoeding van uw revalidatietraject dat het eigen risico hierop van toepassing is.

Hoe werkt het eigen risico bij een revalidatietraject?

Hoewel revalidatiezorg onderdeel uitmaakt van het basispakket van uw zorgverzekering, is uw eigen risico van toepassing op de basisverzekering. Dit houdt in dat u eerst uw eigen risico betaalt, voordat de zorgverzekeraar uw volgende zorgkosten vergoed. In Nederland bestaat er het verplicht eigen risico van €385, dit is het bedrag dat u verplicht betaalt voor uw eigen zorgkosten op jaarbasis. Hier bovenop kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit leidt tot een lagere zorgpremie, maar in het geval dat u zorg nodig heeft zult u een hoger bedrag aan eigen risico moeten betalen. 

Welk onderscheid wordt gemaakt bij revalidatie?

Voordat u kunt beginnen met een revalidatietraject, bezoekt u eerst de huisarts. Tijdens dit consult brengt uw huisarts in kaart bij welk type zorg u het meest gebaat bent. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten revalidatie:

 • Eenzijdige revalidatie
 • Meerzijdige revalidatie

Hoe werkt de vergoeding bij eenzijdige revalidatie?

Bij eenzijdige revalidatie heeft u alleen fysiotherapie nodig om te revalideren. Vaak krijgt u dan een chronische indicatie, wat betekent dat u een vergoeding krijgt uit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. De eerste twintig behandelingen moet u dus zelf betalen. Gelukkig is het mogelijk om uzelf aanvullend te verzekeren voor fysiotherapie. 

Hoe werkt de vergoeding van meerzijdige revalidatie?

Bij meerzijdige revalidatie is alleen fysiotherapie niet voldoende voor u revalidatie en hebt u ook andere behandelingen nodig, zoals een (tijdelijke) opname in het ziekenhuis. Deze revalidatie wordt vergoed vanuit uw basisverzekering als u een indicatiestelling van een revalidatiearts hebt. U hebt recht op vergoeding van uw behandeling als:

 • Revalidatiezorg een handicap voorkomt, vermindert of overwint;
 • Uw handicap het gevolg is van stoornissen, beperkingen in het bewegingsvermogen of een aandoening van het centrale zenuwstelsel;
 • Uw handicap leidt tot beperkingen in communicatie, kennis of gedrag; 
 • U dankzij revalidatiezorg in staat bent om zelfstandiger te wonen of zelfstandig te blijven.

Hoeveel kost mijn revalidatietraject? 

Deze vraag is voorafgaand aan uw revalidatie niet te beantwoorden. Pas als de diagnose en de inhoud van uw revalidatietraject bepaald zijn, kunnen we de bijbehorende kosten bepalen. Aangezien revalidatiezorg vergoed wordt door uw zorgverzekeraar, komen deze kosten niet voor uw rekening. U dient alleen uw eigen risico te betalen, mits u dit nog niet heeft gebruikt voor een andere zorgbehandeling in het kalenderjaar. 

Hoe wordt de prijs van mijn revalidatietraject bepaald?

Bij het opstellen van uw revalidatietraject wordt gekeken naar uw unieke situatie en welke zorg hierop aansluit. Op basis hiervan wordt bepaald welke DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties) bij uw zorgvraag horen. Hieraan zit een bepaalde prijs gekoppeld, om zo de zorg in rekening te kunnen brengen. De prijs van uw revalidatietraject wordt dus bepaald aan de hand van het aantal en type behandelingen dat u nodig heeft, gebaseerd op landelijk geldende prijzen. 

Uw vraag niet beantwoord?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog meer vragen over het volgen van een revalidatietraject? Op onze website kunt u meer informatie vinden over revalideren. Heeft u meer vragen over de kosten die een revalidatietraject met zich meebrengt? Uw zorgverzekeraar kan u hier meer informatie over geven, maar u kunt ook contact opnemen met AAFysio om uw vragen te bespreken. 


  We nemen binnen een uur contact met u op

  Geschreven door het team van AAFysio

  AAFysio is de praktijk voor fysiotherapie van Auke Attema. In 2013 heb ik de opleiding Fysiotherapie voltooid aan de HanzeHogeschool Groningen. Middels de opleiding fysiotherapie heb ik mijn doel bereikt om me bezig te houden met sport, beweging en mensen helpen.

  Online
  Auke | AAFysioX

  Chat nu met Auke

  Hallo! Voor een afspraak of informatie kunt u ons ook een Whatsapp berichtje sturen. Dan komen wij hier zo snel mogelijk op terug. 😀